Tập đoàn Sun Group và khát vọng kiến tạo cộng đồng dân cư tinh hoa 

Phối cảnh tổng khu Sun Tropical Village

Tập đoàn Sun Group là thương hiệu phát triển bất động sản ghi dấu ấn với những công trình vượt thời gian và những khu đô thị hiện đại, được quy hoạch đồng bộ.  Được thành lập tại Việt Nam vào năm 2007, gần 15 năm phát triển, tập đoàn Sun Group tập trung phát […]