Không gian sống xanh – Xu hướng mới sau đại dịch Covid-19

Dự án Làng nhiệt đới bãi Kem - Sun Tropical Village

Sau ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid và đi cùng sự phát triển của xã hội, con người có sự thay đổi nhận thức về chất lượng cuộc sống, kể cả vật chất và tinh thần. Thế hệ ngày nay bắt đầu quan tâm đến không gian sống xanh gần gũi với thiên […]