Bất động sản xanh sinh thái tại Phú Quốc lên ngôi hậu Covid-19 

Xu hướng sống xanh, sống khỏe giữa thiên nhiên

Sự bùng phát của đại dịch Covid-19 để lại nhiều hệ quả ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn xã hội, làm thay đổi thế giới quan và hành vi tiêu dùng của khách hàng, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản. Đối diện với dịch bệnh, bất động sản xanh được đồng bộ […]